วันจันทร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายทรงศักดิ์  จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้พ่อบ้าน – แม่บ้าน ประจำอาคารพัก นำเด็กในความอุปการะทำกิจกรรมจิตอาสาโดยทำความสะอาดเก็บกวาดขยะบริเวณถนนด้านหน้าสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อให้เด็กในความอุปการะได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมให้เกิดประโยชน์