วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมาร่วมพิธีเปิดร้าน”ทอฝัน” by พม. จังหวัดนครราชสีมา ณ เซ็นทรัลพลาซ่านครราชสีมา