วันพุธที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ฝ่ายการศึกษาและวิชาชีพ นำเด็กในอุปการะที่มีอาการกล้ามเนื้อมืออ่อนแรงทำกิจกรรมศิลปะบำบัด ได้แก่ การปั้นดินน้ำมัน การวาดภาพระบายสี และการใช้สื่อมอนเตสซอรี่             ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือให้แก่เด็กในอุปการะ