วันศุกร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐.๐๐ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ฝ่ายการศึกษาและวิชาชีพ นำเด็กในอุปการะที่มีอาการกล้ามเนื้อมืออ่อนแรงทำกิจกรรมศิลปะบำบัด ได้แก่ การปั้นดินน้ำมัน การใช้กรรไกรตัดกระดาษ และการใช้สื่อมอนเตสซอรี่ ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือให้แก่เด็กในอุปการะ