วันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๓๐ น. สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งมีกิจกรรมไหว้แม่ ของเด็กในความอุปการะ กิจกรรมปลูกต้นมะลิ กิจกรรมการแสดงจากเด็กในอุปการะ และกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พัฒนาให้เด็กและเยาวชนในความอุปการะ ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อองค์พระบรมราชินีนาถและมารดาผู้ให้กำเนิด