วันอาทิตย์ที่ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.เด็กในความอุปการะของ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา ได้เข้าร่วมโครงการจิตอาสาปันสุขให้เด็กกำพร้า ณ ห้องประชุมสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา  จัดโดยสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครราชสีมา ร่วมกับสภานักเรียนโรงเรียนเทศบาล๕ (วัดป่าจิตตสามัคคี)