วันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๙ น. ข้าราชการเจ้าหน้าที่และเด็กในอุปการะสถานสงเคราะห์สงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมาได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจโดยได้ทำความสะอาดบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมาและเขตชุมชน พร้อมทั้งปลูกต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว