วันศุกร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมาได้มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่นำเด็กในอุปการะเข้าร่วมฟังเทศนา   นั่งสมาธิ ถวายสังฆทานแก่พระภิกษุสงฆ์ และเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ วัดราษฎร์บำรุง (ปรก) จังหวัดนครราชสีมา