วันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ฝ่ายแผนงานและโครงการสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมาได้จัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงได้มีการจัดอบรมความรู้เรื่องการเลี้ยงไก่ไข่และมอบงบประมาณสนับสนุนการทำฟาร์มไก่เพื่อให้เด็กได้สร้างเสริมทักษะอาชีพในอนาคต ณ โรงเรียนบ้านโคกสำราญ ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา