วันพุธที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงศักดิ์ จินะกาศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมาคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมาร่วมลงนามถวาย  พระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา