วันเสาร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา และเด็กในความอุปการะ เข้าร่วมกิจกรรม ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาภาวะฉุกเฉิน แผนป้องกันอัคคีภัยเพื่อให้ความรู้ในการเอาชีวิตรอดจากเหตุอัคคีภัย ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา