งานบริจาค

การบริจาค
ช่องทางการบริจาค
1. ติดต่อสอบถาม 044-242552, 044-272512
2. ติดต่อ ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา
*หมายเหตุ สามารถบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ น้ำดื่ม ขนม อาหาร เงิน เด็กมีตั้งแต่อายุ 5 – 18ปี

การจองเลี้ยงอาหาร
1. ติดต่อสอบถาม 044-242552, 044-272512
2. ติดต่อ ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา
*หมายเหตุ สามารถเลี้ยงอาหารเด็กๆได้ในจันทร์-ศุกร์ มื้อเย็นเวลา 17.30
วันเสาร์-อาทิตย์ สามารถเลี้ยงได้ทั้งมื้อเช้า กลางวัน เย็น